Na vsebino

Vlada Republike Slovenije je na 65. redni seji dne 18. 3. 2021 pod točko 1.2 sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer – Kidričevo.

V okviru načrtovane prostorske ureditve bi se v prostor umestil nov prenosni plinovod, ki bi večinoma potekal ob obstoječem prenosnem plinovodu R15 Kidričevo – Lendava, le med naseljem Spuhlja in Kidričevo pa bi trasa plinovoda sledila načrtovani trasi plinovoda M9 Lendava – Kidričevo. Načrtovana trasa prenosnega plinovoda bi potekala na območju naslednjih občin: Ljutomer, Sveti Tomaž, Dornava, Juršinci, Hajdina, Videm, Kidričevo in Mestna občina Ptuj.

Priponka:

Sklep

Go to top