Na vsebino

LAS Bogastvo podeželja vabi kmetijske pridelovalce k sodelovanju in prijavi na skupen projekt sodelovanja na podukrep 19.3. z naslovom HUMUS PROJEKT – HOGI. Podnebne spremembe so eden največjih izzivov 21. stoletja. Prihajajo hitreje, kot smo predvidevali in posebej kmetijstvo je usodno odvisno od vremena oziroma podnebnih razmer, saj imajo temperatura zraka in tal, sončno obsevanje, zračna vlaga, količina in razporeditev padavin, pogostnost in intenzivnost vremenskih ujm odločilen vpliv na kmetijsko pridelavo.

Predvsem in zaradi zgornjih dejstev smo se lokalne akcijske skupine v Sloveniji (lokalne akcijske skupine: Bogastvo podeželja, Obsotelje in Kozjansko ter Ovtar slovenskih goric) in Avstriji (LAG Zeitkultur Oststeirisches Kernland) povezale in prijavite skupen projekt sodelovanja na podukrep 19.3. z naslovom HUMUS PROJEKT – HOGI, s katerim želimo ublažiti posledice podnebnih sprememb v kmetijstvu. V projektu kot upravičenci sodelujejo še Ökoregion Kaindorf GmbH na avstrijski strani in KGZS Zavod Ptuj, Razvojna agencija Sotla in OKP Rogaška Slatina na slovenski strani projektnega območja.

Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s potencialno vezavo CO2. V Sloveniji vabimo k sodelovanju kmetije, ki so pripravljene aktivno sodelovati v projektu HUMUSPROJEKT – HÖGI. Iz območja vsakega slovenskega LAS želimo v projekt vključiti 10 kmetij, in sicer bodo prednost imele kmetije, ki se bodo prve prijavile.

ROK ZA ODDAJO PRIJAVNICE JE 10.3.2021

Več o pozivu in prijavi, si lahko preberete tukaj

Go to top