Na vsebino

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2020, Občina Juršinci ponovno objavlja

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Juršinci prodaja nepremičnin v k. o. Zagorci.

 

Priponka:

Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Juršinci v k. o. Zagorci_4.12.2020

Go to top