Na vsebino

Na podlagi 52. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti¸ Občina Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci objavlja

namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino parc. št. 41/19, k.o. Juršinci (358), nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 1.008 m². Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«. Najnižja ponudbena cena je 12.038,00 EUR brez DDV (11,943 EUR/m2). Kupec nosi tudi stroške davkov, stroške overitve podpisa na pogodbi in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Vse zainteresirane vabimo, da do 14. decembra 2020, do 9.00 ure podajo pisne ponudbe na naslov Občine Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci z navedbo točnega naziva in naslov kupca, matično in davčno številko ter številko računa s katerega bo nakazana kupnina.

Več informacij v priponki.

Priponka:

Go to top