Na vsebino

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 4. 11. 2020, obveščamo starše, da bodo v času pouka na daljavo vsem učencem osnovnih šol in vsem dijakom, s stalnim prebivališčem v občini, ki so upravičeni do subvencioniranega obroka v času pouka, omogočeni topli obroki.

Kriteriji za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:

- Učenci in dijaki morajo imeti prijavljeno stalno prebivališče v Občini Juršinci.

- Upravičeni so tisti učenci in dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

- Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Navodila za prijavo:

- Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Šola za učence in dijake, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ.

- S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Podrobnosti prevzema obrokov in lokacije prevzema bodo staršem sporočene naknadno, ko bodo šole sporočile podatke o številu obrokov.

OSTANITE ZDRAVI !

Go to top