Na vsebino

Občinska uprava Občine Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci, izdaja na podlagi Zakona o urejanju prostora in Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra Občinskega sveta Občine Juršinci, v upravni zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo

 

ODLOČBO o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

 

Priponka:

ODLOČBA o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Go to top