Spoštovani, na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF) Občina Juršinci, objavlja prosto uradniško delovno mesto.

VIŠJI REFERENT II - v sprejemni pisarni (za določen čas)

Go to top