Na vsebino

Na podlagi osmega odstavka 84. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo

Priponka:

Pobuda

Povzetek za javnost

Obrazec za pripombe in predloge

Go to top