Na vsebino

Na podlagi prejetega obvestila Ministrstva za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Ljubljana seznanjamo oškodovance po toči 2019 o podaljšanem roku za dostavo vloge in izjavo do 3. 2. 2020 do 14. ure. Vlogo z ustreznimi dokazili se dostavi na Občino Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci.

Oškodovanci, ki niso prejeli predtiskanega obrazca in so utrpeli škodo na priznanih poškodovanih kulturah lahko vlogo in izjavo dvignejo na sedežu Občine Jušinci v času uradnih ur.

Priponka:

Toča - navodilo Ministrstva za obrambo RS

Priznane kmetijske kulture, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana

Primerljiva hektarska površina, 49. člen Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2969.

Go to top