Na vsebino

Spoštovani!

Od 1.10.2019 sta, v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1, Ur.l.RS, št 77/2017 in 33/2019), na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin, na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si (portal MVN), javno objavljena predlog modelov vrednotenja nepremičnin - https://eprostor.gov.si/PI_EMV/ in poskusno izračunane vrednosti - https://eprostor.gov.si/PI_JAVNI/,

ki so nepremičninam izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

 

Priponka:

Javna razgrnitev modelov vrednotenja

Go to top