Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2019, Občina Juršinci objavlja

Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Juršinci prodaja nepremičnin v k. o. Kukava.

Priponka:

Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Juršinci v k. o. Kukava (9.7.2019).pdf

NA VRH