Na vsebino

Na podlagi Zakona o urejanju prostora in Zakona o prostorskem načrtovanju ter na podlagi Statuta Občine Juršinci, Občina Juršinci objavlja

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora JU06 Juršinci.

priponka: Javno naznanilo JU06

Go to top