Na vsebino

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2019, Občina Juršinci objavlja

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Juršinci prodaja nepremičnin v k. o. Zagorci.

 

Priponka: prodaja stvarnega premoženja Zagorci

Go to top