Na vsebino

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Občina Juršinci objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb o oddaji stvarnega premoženja Občine Juršinci - društvenih prostorov v občinski stavbi in večnamenskem kulturnem centru v Juršincih.

Go to top