Na vsebino

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2018, Občina Juršinci objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Juršinci PRODAJA NEPREMIČNIN V K.O. KUKAVA.

Go to top