Na vsebino

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), objavlja Občina Juršinci namero o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo nepremičnin, parc. št. 1129/13, 1127/7 1129/10, vse k.o. 354 Zagorci za nepremičnini 317/6 in 320/4, obe k.o. 354 Zagorci.

Go to top