Na vsebino

Želeli bi vas opomniti, da je rok za oddajo VLOG ZA OBČINSKE JAVNE RAZPISE za:

- ŠPORT,

- KULTURO,

- TURIZEM in

- SOCIALNO-HUMANITARNE DEJAVNOSTI, ki so bili objavljeni v Uradnem vestniku Občine Juršinci, dne 24. 4. 2018,

 

ta PETEK, 25. 5. 2018, DO VKLJUČNO 13. URE,

 

oziroma najkasneje ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka. Razpisna dokumentacija z obrazci je objavljena na spletni strani Občine Juršinci (Razpisi in objave), lahko pa jo dobite tudi v tajništvu Občine Juršinci.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občinski upravi Občine Juršinci, tel. 02 758 21 41.

 

Preostali javni razpisi (kmetijstvo, podjetništvo, drugi projekti) bodo objavljeni predvidoma septembra.

Go to top