Na vsebino

Občina Juršinci, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine, stanovanja, v Ljubljani.

Go to top