Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naslavlja poziv na politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da vložijo predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije. Poziv za predložitev predlogov za člane Občinske volilne komisije občine Juršinci.

NA VRH