Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 30. člena Statuta Občine Juršinci je župan Občine Juršinci, sprejel naslednji, SKLEP o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Juršinci, druge spremembe in dopolnitve – samo za prostorske izvedbene pogoje.

NA VRH