Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 35. člena Statuta Občine Juršinci je župan Občine Juršinci sprejel naslednji, SKLEP o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora JU06 Juršinci.

NA VRH