Na vsebino

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Juršinci je župan Občine Juršinci dne 22.01.2018 sprejel, SKLEP o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Juršinci, prve spremembe in dopolnitve

Go to top