Na vsebino

Občinska uprava Občine Juršinci, izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov in Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra Občinskega sveta Občine Juršinci, št. 478-0026/2017-2, z dne 21.12.2017, v upravni zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo ODLOČBO o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra...

Go to top