Na vsebino

V skladu z določbami 17. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS št.: 30/93, 67/02, 110/07, 63/13) si je lastnik pred posegom v gozd dolžan pridobiti odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves, ki mu jo po predhodnem skupnem ogledu gozda in označitvi dreves za možen posek (odkazilu) izda revirni gozdar Zavoda za gozdove Slovenije. Odkazilo je plačila upravne takse prosto. Odkazilo mora biti opravljeno ne glede na namen rabe posekanega lesa, tudi če gre za domačo rabo (drva, tehnični les)!

Lastniki lahko kontaktirajo krajevno pristojne gozdarje pisno na naslov krajevne enote na Ptuju (Zoisova pot 5, 2250 Ptuj) in osebno ali ustno po telefonu v času uradnih ur, to je v pon. in sre. med 7ºº in 9ºº, na tel. št.: (02) 78-00-170 ali 041-878-628. Revirni gozdar za občino JURŠINCI je Marijan Majcen. Lastnik si naj pripravi podatke o parceli na kateri želijo odkazilo (parcelna številka, katastrska občina).

Go to top