Na vsebino

Občina Juršinci, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja

V nedeljo 8.4.2018 se prične v centru občine Juršinci prodaja domačih izdelkov lokalnih kmetij. VLJUDNO VABLJENI!

Občina Juršinci v sodelovanju z Domom upokojencev Ptuj organizira predavanje »Skupaj proti demenci« ZA OBČANE OBČINE JURŠINCI in vse zainteresirane. Predavanje bo v sredo, 11. 4. 2018, v Kulturni dvorani Juršinci, ob 16. uri in bo trajalo približno uro in pol.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naslavlja poziv na politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da vložijo predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 30. člena Statuta Občine Juršinci je župan Občine Juršinci, sprejel naslednji,

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 35. člena Statuta Občine Juršinci je župan Občine Juršinci sprejel naslednji,

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Juršinci je župan Občine Juršinci dne 22.01.2018 sprejel,

Go to top