Na vsebino

Volilna komisija Občine Juršinci na podlagi Zakona o lokalnih volitvah in objavlja

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), objavlja

Občina Juršinci objavlja Javni poziv za uporabo Večnamenske športne dvorane pri OŠ Juršinci v sezoni 2018/19.

Prejemniki sredstev po razpisih za dodelitev pomoči v občini Juršinci v letu 2018 (šport, turizem, kultura in socialno-humanitarne dejavnosti).

Pričela so se gradbena dela pri projektu "Modernizacija in rekonstrukcija cest v Občini Juršinci".

Go to top