Na vsebino

Vabljeni na Tekmovanje harmonikarjev za pokal Slovenskih goric & Predtekmovanje za Zlato harmoniko Ljubečne, ki bo v nedeljo, 23.6.2019 v VKC Juršinci.

Komisija za priznanja in odlikovanja Občine Juršinci na podlagi Odloka o priznanjih Občine Juršinci objavlja

Na podlagi Zakona o urejanju prostora in Zakona o prostorskem načrtovanju ter na podlagi Statuta Občine Juršinci, Občina Juršinci objavlja

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2019, Občina Juršinci objavlja

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2019, Občina Juršinci objavlja

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji referent III - za vodenje projektov in razpisov, izbrana kandidatka.

Go to top