Na vsebino

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2019, Občina Juršinci objavlja

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji referent III - za vodenje projektov in razpisov, izbrana kandidatka.

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A. 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF) OBČINA JURŠINCI, Juršinci 3b, 2256 JURŠINCI objavlja prosto uradniško delovno mesto

VIŠJI REFERENT III - za vodenje projektov izpisov (za določen čas)

Go to top