Na vsebino

Dragi otroci, Božiček iz daljnega severa sporoča, da kljub razmeram ni pozabil na vas.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2020, Občina Juršinci ponovno objavlja

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2020, Občina Juršinci ponovno objavlja

Na podlagi 52. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti¸ Občina Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci objavlja

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) je na svojem spletnem portalu, objavila »Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19«.

Javna razprava o proračunu Občine Juršinci za leto 2021 poteka v času od 19. 11. 2020 do vključno 3. 12. 2020.

Priponke:

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 4. 11. 2020, obveščamo starše, da bodo v času pouka na daljavo vsem učencem osnovnih šol in vsem dijakom, s stalnim prebivališčem v občini, ki so upravičeni do subvencioniranega obroka v času pouka, omogočeni topli obroki.

Go to top