Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Občina Juršinci objavlja

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2018, Občina Juršinci objavlja

Objavljamo Seznam kandidatov za župana in občinski svet - Lokalne Volitve 2018.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2018, Občina Juršinci objavlja

Instruktivni obrazci za vložitev kandidatur za volitve župana - LV 2018

Instruktivni obrazci za vložitev kandidatur za volitve v Občinski svet - LV 2018

NA VRH