Na vsebino

Agencija za komunikacijska omrežja in storitev RS obvešča, da je v okviru svojih možnosti in pristojnosti na tem področju pripravila povzetek orodij in institutov v pomoč uporabnikom pri reševanju njihovih nesoglasij s ponudniki storitev elektronskih komunikacij v primeru, da se operater oz. ponudnik storitve in uporabnik ne morata dogovoriti glede zagotavljanja storitve ustrezne kakovosti oz. zagotavljanja storitve nasploh.

Dragi otroci, Božiček iz daljnega severa sporoča, da kljub razmeram ni pozabil na vas.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2020, Občina Juršinci ponovno objavlja

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2020, Občina Juršinci ponovno objavlja

Na podlagi 52. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti¸ Občina Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci objavlja

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) je na svojem spletnem portalu, objavila »Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19«.

Javna razprava o proračunu Občine Juršinci za leto 2021 poteka v času od 19. 11. 2020 do vključno 3. 12. 2020.

Priponke:

Go to top