Na vsebino

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2021, Občina Juršinci objavlja

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2021, Občina Juršinci objavlja

LAS Bogastvo podeželja v okviru projektov sodelovanja Incoming agencija in skupnega LAS Projekta Ustvarjamo turizem, oblikuje turistično ponudbo na območju LAS Bogastvo podeželja za vse obiskovalce od blizu in daleč, zato vabijo k sodelovanju.

Center za socialno delo Spodnje Podravje, Ptuj in Društvo Ars Vitae ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami informirata kam po pomoč v primeru nasilja.

Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju sta posredovala informacije in zakonske določbe glede kršitev poljedelskih opravil na njivah in poljih.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2021, Občina Juršinci objavlja

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdala odločbo o spremembi odločbe o določitvi razmejenih območij zlate trsne rumenice.

Go to top