Na vsebino

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2020, Občina Juršinci objavlja

Obveščamo vas, da bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) v letu 2020 izvedla že šeste volitve v svoje organe. Volilo se bo člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS.

Spoštovani, obveščamo vas, da bodo Mariborska razvojna agencija, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj ter Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. izvajale nov regijski projekt PODJETNO NAD IZZIVE – PONI Podravje. V projekt bo vključenih 130 udeležencev iz Podravske regije. Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe. Udeleženci se bodo v program vključevali na podlagi javnih pozivov, ki bodo objavljeni predvidoma vsake 4 mesece.

Spoštovani, Občina Juršinci zaradi spremenjenih okoliščin preklicuje javno objavo prostega uradniškega delovnega mesta.

Občina Juršinci je na podlagi uspešne prijave na prvi poziv Evropske komisije za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih prejela 15.000 evrov. Uporaba brezžičnega omrežja z oznako WiFi4EU bo občanom in vsem ostalim obiskovalcem omogočala brezplačni visokohitrostni širokopasovni internetni dostop.

Na podlagi osmega odstavka 84. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja s tem

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s 4. majem 2020 RAZGLAŠA prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 20. marca 2020 na območju celotne države.

Go to top