Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2018, Občina Juršinci objavlja

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah in Statuta Občine Juršinci je Občinski svet občine Juršinci na seji dne 9. 9. 1998 za splošne volitve članov sprejel

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018, je bil objavljen razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov.

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah in Statuta Občine Juršinci je Občinski svet občine Juršinci, na seji dne 12. 08. 2006 sprejel

Go to top