Na vsebino

Spoštovani, obveščamo vas, da Mariborska razvojna agencija skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj ter Razvojno agencijo Slovenske gorice, d.o.o. objavlja dne 14. 9. 2021 - Četrti javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje.

Občinska volilna komisija Občine Juršinci je na podlagi Zakona o lokalnih volitvah in Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta, zaradi odstopa, na svoji 7. redni seji, dne 16. 7. 2021, sprejela Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Juršinci.

Go to top