Na vsebino

Občina Juršinci objavlja Javni poziv za uporabo Večnamenske športne dvorane pri OŠ Juršinci v sezoni 2018/19.

Prejemniki sredstev po razpisih za dodelitev pomoči v občini Juršinci v letu 2018 (šport, turizem, kultura in socialno-humanitarne dejavnosti).

Pričela so se gradbena dela pri projektu "Modernizacija in rekonstrukcija cest v Občini Juršinci".

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah in Statuta občine Juršinci je občinski svet Občine Juršinci na 24. redni seji dne 06. 06. 2018 sprejel S K L E P za imenovanje članov v Občinsko volilno komisijo.

Želeli bi vas opomniti, da je rok za oddajo VLOG ZA OBČINSKE JAVNE RAZPISE za:

- ŠPORT,

- KULTURO,

- TURIZEM in

- SOCIALNO-HUMANITARNE DEJAVNOSTI, ki so bili objavljeni v Uradnem vestniku Občine Juršinci, dne 24. 4. 2018,

Komisija za priznanja in odlikovanja Občine Juršinci na podlagi Odloka o priznanjih občine Juršinci objavlja JAVNI POZIV za podajo predlogov za podelitev priznanj v letu 2018.

Go to top