Na vsebino

POROČILO o izidu volitev za župana in občinski svet Občine Juršinci - Lokalne Volitve 2018

Mobilno zbiranje nevarnih odpadkov, nedelujočih in še delujočih starih aparatov ter odpadnih baterij.

V domu upokojencev Juršinci so podpisali pogodbo za gradnjo dodatnih kapacitet.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Občina Juršinci objavlja

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2018, Občina Juršinci objavlja

Go to top