Na vsebino

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2019, Občina Juršinci objavlja

 

Občina Juršinci objavlja Javni poziv za uporabo Večnamenske športne dvorane pri OŠ Juršinci v sezoni 2019/20.

Kot vsako leto je v poletnih mesecih odprt Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020. Študenti prošnjo za sprejem ali za podaljšanje lahko oddajo vse do 16. 8. 2019.

V poletnih mesecih je pojavnost neviht in možnost udarov strel v naše domove pogostejša. Zato podjetje Telekom Slovenije, d.d. sporoča, da ob nevihtah priporočajo izklop komunikacijskih naprav iz električnega omrežja.

Ustanova dr. Antona Trstenjaka sporoča, da skupaj s partnerji letos razpisuje štipendije za študij in sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k napredku in blaginji prostora med Muro in Dravo.

Go to top