Na vsebino

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah in Statuta občine Juršinci je občinski svet Občine Juršinci na 24. redni seji dne 06. 06. 2018 sprejel S K L E P za imenovanje članov v Občinsko volilno komisijo.

Želeli bi vas opomniti, da je rok za oddajo VLOG ZA OBČINSKE JAVNE RAZPISE za:

- ŠPORT,

- KULTURO,

- TURIZEM in

- SOCIALNO-HUMANITARNE DEJAVNOSTI, ki so bili objavljeni v Uradnem vestniku Občine Juršinci, dne 24. 4. 2018,

Komisija za priznanja in odlikovanja Občine Juršinci na podlagi Odloka o priznanjih občine Juršinci objavlja JAVNI POZIV za podajo predlogov za podelitev priznanj v letu 2018.

Občina Juršinci, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja

V nedeljo 8.4.2018 se prične v centru občine Juršinci prodaja domačih izdelkov lokalnih kmetij. VLJUDNO VABLJENI!

Občina Juršinci v sodelovanju z Domom upokojencev Ptuj organizira predavanje »Skupaj proti demenci« ZA OBČANE OBČINE JURŠINCI in vse zainteresirane. Predavanje bo v sredo, 11. 4. 2018, v Kulturni dvorani Juršinci, ob 16. uri in bo trajalo približno uro in pol.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naslavlja poziv na politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da vložijo predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije.

Go to top