Na vsebino

Spoštovani občani Občine Juršinci, glede na situacijo in dejstvo, da v največji možni meri omejimo in preprečujemo nadaljnje širjenje koronavirusa SARS-CoV-2, je bila na Občini Juršinci sprejeta odločitev, da se izda odredba o PREPOVEDI ZBIRANJA NA VSEH JAVNIH IN JAVNIH ŠPORTNIH POVRŠINAH. Pri tem izpostavljamo igrišča in igrala kjer prihaja do večje koncentracije zbiranja in druženja ljudi. Veljala bo od 16. marca 2020, do preklica.

Spoštovani. V času epidemije koronavirusa velja omejitev vstopa v občinsko stavbo. Sporočamo, da zadeve do nadaljnega urejate preko elektronske pošte (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali telefona (02 7582141), kjer vam bomo podali informacije glede potrebne pomoči pri oskrbi onemoglih in starejših občanov, ki ne morejo sami do najnujnejših dobrin ter drugih nujnih zadevah.

Spoštovani občani Občine Juršinci, glede na situacijo in dejstvo, da v največji možni meri omejimo in preprečujemo nadaljnje širjenje koronavirusa SARS-CoV-2, je bila na Občini Juršinci sprejeta odločitev, da se izda odredba o PREPOVEDI OBRATOVANJA. Zaprejo se vsi lokali in obrati v občini, razen trgovin z živili (prehrana ljudi in živali), katerih storitve niso nujne za preživetje in kjer prihaja do večje koncentracije zbiranja in druženja ljudi. Veljala bo od DANES, NEDELJE 15. marca 2020, OD 15. ure NAPREJ do preklica.

Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Juršinci je v zadevi ocene škode na kmetijskih kulturah zaradi posledic neurij s točo v letu 2019 na območju občine Juršinci na 2. redni seji sprejela sklep.

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 5/2017), Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 8/2019) in Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2020 (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 8/2019), župan Občine Juršinci objavlja

Na podlagi prejetega obvestila Ministrstva za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Ljubljana seznanjamo oškodovance po toči 2019 o podaljšanem roku za dostavo vloge in izjavo do 3. 2. 2020 do 14. ure. Vlogo z ustreznimi dokazili se dostavi na Občino Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci.

Go to top