Na vsebino

Spoštovani!

Od 1.10.2019 sta, v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1, Ur.l.RS, št 77/2017 in 33/2019), na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin, na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si (portal MVN), javno objavljena predlog modelov vrednotenja nepremičnin - https://eprostor.gov.si/PI_EMV/ in poskusno izračunane vrednosti - https://eprostor.gov.si/PI_JAVNI/,

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2019, Občina Juršinci objavlja

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2019, Občina Juršinci objavlja

 

Občina Juršinci objavlja Javni poziv za uporabo Večnamenske športne dvorane pri OŠ Juršinci v sezoni 2019/20.

Kot vsako leto je v poletnih mesecih odprt Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020. Študenti prošnjo za sprejem ali za podaljšanje lahko oddajo vse do 16. 8. 2019.

V poletnih mesecih je pojavnost neviht in možnost udarov strel v naše domove pogostejša. Zato podjetje Telekom Slovenije, d.d. sporoča, da ob nevihtah priporočajo izklop komunikacijskih naprav iz električnega omrežja.

Go to top