Na vsebino

Na podlagi 52. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti¸ Občina Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci objavlja

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) je na svojem spletnem portalu, objavila »Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19«.

Javna razprava o proračunu Občine Juršinci za leto 2021 poteka v času od 19. 11. 2020 do vključno 3. 12. 2020.

Priponke:

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 4. 11. 2020, obveščamo starše, da bodo v času pouka na daljavo vsem učencem osnovnih šol in vsem dijakom, s stalnim prebivališčem v občini, ki so upravičeni do subvencioniranega obroka v času pouka, omogočeni topli obroki.

Spoštovani. V času epidemije koronavirusa velja omejitev vstopa v občinsko stavbo. Po predhodni najavi lahko vstopijo če zdrave osebe; ob vstopu vas vljudno prosimo za upoštevanje ukrepov, s katerimi boste zaščitili sebe in druge. Pozivamo, da zadeve do nadaljnega urejate preko elektronske pošte (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali telefona (02 7582141), kjer vam bomo podali informacije glede potrebne pomoči pri oskrbi onemoglih in starejših občanov, ki ne morejo sami do najnujnejših dobrin ter drugih nujnih zadevah.

Dne 21.8. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 113/2020 objavljen poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča na Ptuju, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodišča na Ptuju.

Občinska uprava Občine Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci, izdaja na podlagi Zakona o urejanju prostora in Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra Občinskega sveta Občine Juršinci, v upravni zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo

Go to top