Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naslavlja poziv na politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da vložijo predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 30. člena Statuta Občine Juršinci je župan Občine Juršinci, sprejel naslednji,

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 35. člena Statuta Občine Juršinci je župan Občine Juršinci sprejel naslednji,

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Juršinci je župan Občine Juršinci dne 22.01.2018 sprejel,

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi enkratnega prispevka za novorojence v Občini Juršinci je Občinski svet Občine Juršinci, sprejel naslednji,

Občinska uprava Občine Juršinci, izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov in Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra Občinskega sveta Občine Juršinci, št. 478-0026/2017-2,

V skladu z določbami 17. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS št.: 30/93, 67/02, 110/07, 63/13) si je lastnik pred posegom v gozd dolžan pridobiti odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves,

Go to top