Na vsebino

Občane obveščamo, da lahko na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje prijavijo škodo v večjem obsegu, nastalo na stvareh po potresu dne 29. decembra 2020.

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj objavlja urnik voženj bibliobusa v letu 2021.

Spoštovani, obveščamo vas, da Mariborska razvojna agencija skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj ter Razvojno agencijo Slovenske gorice, d.o.o. objavlja dne 15. 12. 2020 - Drugi javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitev RS obvešča, da je v okviru svojih možnosti in pristojnosti na tem področju pripravila povzetek orodij in institutov v pomoč uporabnikom pri reševanju njihovih nesoglasij s ponudniki storitev elektronskih komunikacij v primeru, da se operater oz. ponudnik storitve in uporabnik ne morata dogovoriti glede zagotavljanja storitve ustrezne kakovosti oz. zagotavljanja storitve nasploh.

Dragi otroci, Božiček iz daljnega severa sporoča, da kljub razmeram ni pozabil na vas.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2020, Občina Juršinci ponovno objavlja

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2020, Občina Juršinci ponovno objavlja

Go to top