Na vsebino

V olimpijskem letu 2021 bodo julija in avgusta potekale Olimpijske igre v Tokiju. Občina Juršinci se pridružuje temu velikemu dogodku tako, da bo na dan 22. junij, čez občino potovala Olimpijska bakla.

Komunalno podjetje Ptuj obvešča, da je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za določene namene,

Telekom Slovenije, za zaščito naprav pred morebitnimi poškodbami in uničenjem zaradi udarov strel, priporoča izklop naprav iz vseh omrežij.

Državni zbor Republike Slovenije je na 74. izredni seji 25. 5. 2021 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki bo 11. 7. 2021.

Župan Občine Juršinci Alojzij Kaučič poziva vse občanke in občane k prijavi na cepljenje proti covidu-19.

Komisija za priznanja in odlikovanja Občine Juršinci na podlagi Odloka o priznanjih Občine Juršinci objavlja

Občina Juršinci na podlagi 52. člena v zvezi z 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in sklepa Občinskega sveta št. 301-0003/2021-2 z dne 26. 04. 2021, objavlja naslednjo

Go to top