Na vsebino

Občinska volilna komisija Občine Juršinci je na podlagi Zakona o lokalnih volitvah in Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta, zaradi odstopa, na svoji 7. redni seji, dne 16. 7. 2021, sprejela Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Juršinci.

Komunalno podjetje Ptuj obvešča o spremenjenih delovnih časih zbirnih centrov Markovci in Gorišnica in o spremembi brezplačne oddaje odpadkov v zbirnem centru CERO Gajke.

Občina Juršinci objavlja Program prireditev ob 27. občinskem prazniku Občine Juršinci

Komunalno podjetje Ptuj obvešča vse porabnike pitne vode, da je preklicana prepoved uporabe pitne vode za določene namene,

Nacionalni inštitut za javno zdravje obvešča, da so letos v Sloveniji zaznali porast primerov mišje mrzlice, kar se odraža tudi v večjem številu hospitalizacij in obravnav bolnikov.

Go to top