Na vsebino

Ustanova dr. Antona Trstenjaka sporoča, da skupaj s partnerji letos razpisuje štipendije za študij in sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k napredku in blaginji prostora med Muro in Dravo.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2019, Občina Juršinci objavlja

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2019, Občina Juršinci objavlja

Želeli bi vas opomniti, da je rok za oddajo VLOG ZA OBČINSKE JAVNE RAZPISE za:

- ŠPORT,

- KULTURO,

- TURIZEM in

- SOCIALNO-HUMANITARNE DEJAVNOSTI, ki so bili objavljeni v Uradnem vestniku Občine Juršinci, dne 24. 5. 2019,

Vabljeni na Tekmovanje harmonikarjev za pokal Slovenskih goric & Predtekmovanje za Zlato harmoniko Ljubečne, ki bo v nedeljo, 23.6.2019 v VKC Juršinci.

Go to top