Na vsebino

Občina Juršinci je bila med 15-imi uspešnimi občinami na Javnem pozivu za namestitev prikazovalnikov hitrosti “Vi vozite” 2021, ki ga je razpisala Javna agencija RS za varnost prometa in tako pridobila enoletni brezplačni najem prikazovalnika hitrosti.

Obveščamo vas, da je za vstop v poslovne prostore Občine Juršinci potrebno izpolnjevati pogoj PCT.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Juršinci in Poslovnika Občinskega sveta Juršinci, Občinski svet Občine Juršinci daje predlog Proračuna Občine Juršinci za leto 2022 v javno razpravo.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2021, Občina Juršinci objavlja

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2021, Občina Juršinci objavlja

Go to top