Na vsebino

Občinska volilna komisija Občine Juršinci je na podlagi Zakona o lokalnih volitvah in Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta, zaradi odstopa, na svoji 7. redni seji, dne 16. 7. 2021, sprejela Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Juršinci.

Komunalno podjetje Ptuj obvešča o spremenjenih delovnih časih zbirnih centrov Markovci in Gorišnica in o spremembi brezplačne oddaje odpadkov v zbirnem centru CERO Gajke.

Občina Juršinci objavlja Program prireditev ob 27. občinskem prazniku Občine Juršinci

Go to top