Na vsebino

Župan Občine Juršinci Alojzij Kaučič poziva vse občanke in občane k prijavi na cepljenje proti covidu-19.

Komisija za priznanja in odlikovanja Občine Juršinci na podlagi Odloka o priznanjih Občine Juršinci objavlja

Občina Juršinci na podlagi 52. člena v zvezi z 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in sklepa Občinskega sveta št. 301-0003/2021-2 z dne 26. 04. 2021, objavlja naslednjo

Občina Juršinci na podlagi 52. člena v zvezi z 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in sklepa Občinskega sveta št. 478-0004/2021-7 z dne 26. 04. 2021, objavlja naslednjo

Javni Sklad RS za podjetništvo je objavil Javni razpis P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let

Spoštovane občanke in občani Občine Juršinci, kljub še vedno razglašeni epidemiji, bomo na območju občine Juršinci, v sodelovanju z vaškimi odbori in društvi izvedli čistilno akcijo v soboto, 17. 4. 2021, ob 9. uri.

Go to top