Na vsebino

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi enkratnega prispevka za novorojence v Občini Juršinci je Občinski svet Občine Juršinci, sprejel naslednji,

Občinska uprava Občine Juršinci, izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov in Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra Občinskega sveta Občine Juršinci, št. 478-0026/2017-2,

V skladu z določbami 17. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS št.: 30/93, 67/02, 110/07, 63/13) si je lastnik pred posegom v gozd dolžan pridobiti odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves,

Prejemniki sredstev po razpisih za dodelitev pomoči v občini Juršinci v letu 2017 (kmetijstvo, podjetništvo, drugi programi in šport).

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Juršinci za leto 2018 (v trajanju od 22.12.2017 do 17.01.2018)

Seznanitev s sklepom o začasnem financiranju Občine Juršinci v obdobju januar-marec 2018

Go to top