Na vsebino

OBVESTILO GLEDE GLASOVANJA NA NADOMESTNIH LOKALNIH VOLITVAH IN MOŽNOSTI PODAJE SEZNAMA ZA ZAUPNIKE

1. GLASOVANJE:

PREDČASNO GLASOVANJE

Predčasno glasovanje bo potekalo v Kulturnem centru Juršinci, Juršinci 10, 2256 Juršinci, v sredo, 6. 10. 2021 med 7. in 19. uro.

GLASOVANJE PO POŠTI (75.člen ZLV)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (29. 9. 2021).

   - Obrazec za glasovanje po pošti.

 

GLASOVANJE NA DOMU (81.člen ZLV)  

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (6. 10. 2021).

  - Obrazec glasovanje na domu.

 

REDNO GLASOVANJE NA VOLIŠČIH KUKAVA IN HLAPONCI DNE 10. 10. 2021.

 

 

2. predložitev seznama zaupnikov (zadnji rok 4. 10. 2021)

   - obrazec za podajo zaupnikov.

                                                                       Občinska volilna komisija Občine Juršinci

Go to top