Na vsebino

Občinska volilna komisija Občine Juršinci je na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih volitvah in Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta, zaradi odstopa, na svoji 7. redni seji, dne 16. 7. 2021, sprejela Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Juršinci.

Nadomestne volitve  bodo v nedeljo 10. oktobra 2021.

Priponke: SKLEPI, ROKOVNIK

Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Juršinci

Sklep o določitvi volišč za nadomestne volitve

Sklep o ugotovitvi najmanjšega števila volivcev, ki lahko na nadomestnih volitvah s podpisovanjem določijo kandidaturo za volitve OS Občine Juršinci

Rokovnik volilnih opravil za nadomestne volitve za člana OS Občine Juršinci

Go to top