Na vsebino

Podkategorija:

Nadomestne volitve 2021

Obvestila glede možnosti glasovanja:

1. PREDČASNO GLASOVANJE - Predčasno glasovanje bo potekalo v večnamenskem kulturnem centru Juršinci, v sredo 14. 11. 2018 med 7. in 19. uro. Volišče je dostopno invalidom.

2. GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV) - Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (14. 11. 2018).

3. GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ) - Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (7. 11. 2018).

Go to top