Na vsebino

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah in Statuta Občine Juršinci je Občinski svet občine Juršinci na seji dne 9. 9. 1998 za splošne volitve članov sprejel ODLOK o določitvi volilnih enot v Občini Juršinci.

Povezava na Uradni list RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1998-01-3011/odlok-o-dolocitvi-volilnih-enot-v-obcini-jursinci

Go to top