Na vsebino

Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji in Statuta Občine Juršinci je Občinski svet Občine Juršinci na svoji 25. redni seji dne 10.07.2018 sprejel naslednji SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Juršinci za volilno leto 2018.

Go to top